Ušetřete 6% z ceny - Snížením sazby DPH na 14%

Pokud si u nás objednáte produkty, které budou pevnou součástí příslušenství rodiného domu, nebo bytu, včetně montáže. A splňujete zákonem dané podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 Občanského zákoníku, budeme Vám účtovat sníženou sazbu DPH 14%. Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení a dodání (koladuačního rozhodnutí, stavebního povolení nebo výpisu z katastru nemovitostí), že hlavní stavba (rodinný dům, nebo byt) splňuje definici sociálního bydlení. Snížená sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavené stavbě ( nezáleží jak je stará ), nebo rozestavěné stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení.
 

Podle jakých kritérií se stanoví sociální bydlení u rodinného domu?

Rodinný dům pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě). Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (garáž, která je mimo dům).
Příslušenstvím rodiného domu, může být vše co je pevně zabudované a tvoří příslušenství rodiného domu. Například jaký-koli přístřešek, altán, pergola, zahradní domek, dětské hřiště, terasa, bazén, plot, garáž, carport a podobně.


Podle jakých kritérií se stanoví sociální bydlení u bytu?

Bytem pro sociální bydlení je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2. Do této plochy se započítává součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Naopak se nezapočítává podlahová plocha prostor, které nejsou místností. Jedná se např. o balkóny, terasy, lodžie či o podíl na společných částech domu. Za místnost se také nepovažuje sklepní kóje, která je ohraničena pevnou stěnou nedosahující stropu anebo je ohraničená jiným způsobem (pletivem, laťkovou přepážkou apod.).
Příslušenstvím bytu jsou místnosti a prostory, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány s bytem, například komora, sklep, dřevník, kůlna. Příslušenstvím bytu, může být vše co je pevně zabudované a tvoří příslušenství bytu (například na předzahrádce či terase). Například jaký-koli přístřešek, pergola, skřín na zahradní nábytek, dětské hřiště, terasa, dřevěné zábradlí a podobně.

 

Zdroj dalších informací: www.mfcr.cz