Kamerové systémy ( CCTV)

 

Proč si pořídit kamerový systém?

V dnešní době se kamerové systémy stávají důležitou součástí bezpečnostních a kontrolních systémů pro nejrůznější objekty. Jsou jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů v bezpečnostním průmyslu. Vývoj nových technologií dnes umožňuje využití kamerových systémů i v privátní sféře a všude tam, kde to ještě před pár lety bylo z hlediska finančních nákladů zcela nereálné.

 

 


Kamerové systémy dokážou velmi účinným způsobem ochránit životy, zdraví a majetek. Mají také významný preventivní účinek. K hlavním funkcím systémů průmyslové televize patří:

- Prevence kriminality
- Ostraha majetku, zdraví a životů
- Identifikace osob a objektů
- Dozor nad dodržováním technologických a bezpečnostních postupů
- Sledování dopravních situací

 

Vhodné realizace

Kamerový systém je vhodný všude tam, kde je nutné sledovat děj situace v návaznosti na čase a identifikovat pachatele.

Jednou z možných funkcí je střežení bezpečnostních zón. Tento princip lze aplikovat například na výstavách. 

Jedná-li se o prostor velkých rozměrů a není-li možné instalovat desítky infrapasivních čidel, je kamerový systém vybavený detekcí změny v obraze namístě. Příkladem může být parkoviště, venkovní sklady materiálu, nebo staveniště.

Jak systém funguje

Kamerový systém se většinou skládá z kamer vnějších a kamer vnitřních. Dále z přenosových tras a digitálního rekordéru (DVR). O kvalitě systému rozhoduje především kvalita kamer a jejich vhodné umístnění. Dalšími faktory je kvalita zpracovávaného a ukládaného obrazu.V dnešní době existují v podstatě dvě řešení a to analogový systém a systém IP tedy počítačové sítě. Každý z těchto systémů má své výhody. Klasický analogový systém je realtivně levný u malého počtu kamer (do 8), nevýhodou je složitější instalace náročná na čas. IP systém je vhodnější pro rozsáhlé objekty, nevýhodou je výrazně vyšší cena se srovantelnou kvalitou analogových kamer. Cena IP kamer je hlavně limitována hardwarovým výkonem kamery. Jde tedy především o rozlišení a počet snímků za sekundu.

Legislativa

Užití kamerového systému je možné s využitím ustanovení §5 ods. 2 písm. e) zákona č. 101/2000Sb. Údaje uchované na záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky, zejména obličej.

Informace potřebné pro zřizování a provoz CCTV jsou na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Z výše naznačené legislativy je tedy jasné, že zřízení a provozování kamerového systému není jednoduchou záležitostí. Podle dané legislativy by dnes měly být všechny kamerové systémy schváleny a registrovány na ÚOOÚ.

Často kladené otázky

Kamerový systém se dá dnes považovat již za standard. Neexistuje snad aplikace, kde by kamerový systém nebyl vhodný nebo nešel realizovat. Lze také využít kombinace analogového a IP systému. Řešení lze doplnit o bezdrátové prvky.

Co mohu kamerovým systémem sledovat ?
Jedná se o prostory uvnitř objektu, například kanceláře, obchodní a výrobní prostory, parkovací prostory v areálu. Každá kamera musí mít svůj účel a opodstatnění.
Co kamerovým systémem nemohu sledovat ?
Zcela jsou vyloučeny veřejné prostory. Ty jsou v kompetenci policie. Prostory i ve vlastním objektu, jenž jsou považovány za intimní. Jedná se o toalety, sprchy, šatny... Vždy se hodnotí, zda-li není kamerový systém bezdůvodný.
Mohu sledovat vlastní dům ?
Ikdyž se nejedná o veřejné prostranství, je nutné aby všichni obyvatelé domu, jak trvale žijící tak i náhodní návštěvníci byli o instalaci kamerového systému prokazatelně obeznámeni. Skrytá instalace je nepřípustná.
Proč jsou ceny kamer tak rozdílné ?
Samozřejmě jde o výrobce. IP kamera je jiná než analogová kamera.

Analogová kamera dnes již dosáhla takových kvalit a funkcí, jenž by ještě před pár lety nebyli myslitelné. Analogová kamera je relativně jednoduché zařízení a modul analogové kamery lze koupit už za pár stovek v hobby elektru (380line/3lux). Od profesionálních kamer (540line/0.0001lux) se však liší velmi výrazně. Jená se nejen o celkové zpracování kamery, ale také o kompenzaci protisvětla, redukci šumu, kvalitu snímacího čipu. Jsou zde také uživatelské funkce jako je detekce pohybu v obraze, zakrytí diskrétních zón, přepnutí do nočního režimu s filtrem a integrovaným fotonásobičem.

IP kameru můžeme srovnat s digitálním fotoaparátem. Při jednom snímku máme dokonalý výsledek. Chceme-li však po IP kameře kontinuální obraz (film) je schopna podat toto množství snímků (obvykle 32/s) jen do určitého rozlišení. Některé kamery dokáží  až  25snímků/s s maximálním rozlišením 640×480. Výkon je limitován výkonem zpracování dat a velikostí snímače. Pro dosažení dobrého standardu je dobré použít 2mpx kameru jenž  dokáže podat 30snímků/s s rozlišením 800×600.

Není však výjimkou, když je nutné do náročné aplikace (sledování SPZ projíždějících aut) použít 8mpx kameru s 60snímků/s s rozlišením až 1600×1200.

Jako další nezanedbatelnou položkou je objektiv. Počet segmentů, světlost, ostření, zoom. Na megapixelové kamery musí být speciální objektiv.

Cena kamerového systému

Cena se odvíjí od množství kamer a jejich kvality. U IP systému je cena kamer 2x až 3x vyšší. Ještě než se rozhodnete pro instalaci kamerového systému, je dobré se seznámit s legislativou a zvážit jak bude kamerový systém fungovat.