Požární ochrana

 Zařízení pro detekci požárů a úniku výbušných plynů.

 

JA-80S bezdrátový požární detektor

Tento detektor kombinuje optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální varování. Lze přiřadit do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L (pro indikaci nebezpečí zvukem).

 

JA-63S Autonomní  detektor požáru

Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Není vhodný do průmyslového prostředí. Je napájen z baterie a má varovnou sirénu a signálku. Požární poplach předává bezdrátově do systémů JA-6X.

SD-401 autonomní detektor požáru

Výrobek detekuje požární nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Je napájen z baterie a má varovnou sirénu a červenou signálku. SD-401 obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor.

SD-280 Detektor požáru

Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Není určen k instalaci do průmyslového prostředí. Pro lokální varování má zabudovanou varovnou sirénu a červenou signálku.

SD-212SP optický detektor kouře

Výrobek je určen k detekci vzniku požáru. Reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má zabudovanou akustickou sirénku. Zabudované relé poskytuje výstup poplachového signálu. Detektor provádí pravidelně interní autotest. K detekci kouře se využívá principu rozptylu infračerveného světla na pevných částicích v optické komoře.

SD-TEST aerosolové testery detektoru kouře

Aerosolové testery detektoru kouře MINI-CHEKKIT, SD-TEST (pro ruční testování) a SOLO-3 (pro testovací hlavice).

GS-130 detektor hořlavých plynů

Detektor GS-130 indikuje únik hořlavých plynů. Detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení za sítě 230V stř.

GS-133 detektor hořlavých plynů

Detektor GS-133 indikuje únik hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení 12V ss.