Jak si zabezpečit dům, obchod, nebo kancelář

    Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. Samozřejmě, že jiná bude hodnota systému určeného pro zabezpečení panelákového bytu ve třetím patře v malém městě a jiná pro zabezpečení rodinného domku.

Z čeho se tyto systémy skládají?

    Detektory zabezpečovacího systému hlídají pohyb, požár, otevření dveří a oken, rozbití skleněné výplně nebo únik plynu. Jejich hlášení vyhodnocuje ústředna (která je mozkem celého alarmu) a rozhoduje o vyhlášení poplachu.

    Moderní EZS se ovládají pomocí klávesnice zadáním kódu nebo přiložením čipové karty. Lze je také pohodlně ovládat dálkovým ovladačem. U ovládacích klíčenek je použit plovoucí přenosový kód, který znemožňuje zkopírování.

 

Detektory

 

    Podle statistik k 80 % vloupání dojde překonáním vchodových dveří. Proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. O indikaci otevření dveří se postará magnetický detektor otevření. Ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna čeká na odjištění systému. Pokud během nastavené doby není odjištěno, dojde k vyhlášení poplachu. Obdobně jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy do objektu, tj. všechny dveře a okna.

    Jsou-li v místnosti okna nebo prosklené vchodové dveře, hlídá se také rozbití skleněné výplně. K detekci se používají akustické detektory tříštění skla. Společně s detektory otevření zabezpečují základní takzvanou plášťovou ochranu objektu.

    Vnitřní prostory hlídají především pohybové detektory (často se setkáte se zkratkou PIR). Tyto detektory spolehlivě detekují pohyb člověka v prostoru. K dispozici jsou modely pro standardní prostory, pro venkovní použití, pro dlouhé úzké chodby, na strop, imunní vůči pohybu zvířat apod.

    Standardem u systémů EZS je také ochrana před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Ke včasné detekci požáru se používají optické nebo tepelné požární detektory. Pokud se k topení nebo vaření používá plyn, mělo by být samozřejmostí použití detektoru úniku plynu. Detektory signalizují nebezpečí sirénou a upozorní ústřednu, které předá informaci dále.

Co se děje při poplachu?

  1. Rozezní se interiérové sirény. Mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele.
  2. Rozezní se venkovní sirény. Ty mají naopak za úkol přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. Výkonná siréna je doplněna intenzivním blikačem. Důležité je její kvalitní mechanické provedení. Siréna je chráněna proti neoprávněné manipulaci (otevření, utržení ze zdi apod.) a tyto pokusy ihned hlásí ústředně. Funguje tak vlastně jako předsunutý detektor sabotáže!
  3. Majitel je o poplachu informován na mobil. K tomu se používají komunikátoryvyužívající GSM síť mobilních operátorů nebo pevné telefonní linky. Na mobil přijde majiteli SMS zpráva a poplachové volání. Na dálku lze alarm mobilem i ovládat, zjišťovat jeho stav, ovládat spotřebiče v domě.
  4. Přivolá se pomoc bezpečnostní agentury. Komunikátor předá zprávu o poplachu na pult bezpečnostní agentury a ta na místo vyšle nejbližší zásahové vozidlo. Tak je zajištěn zásah profesionálů přímo v objektu. Je rozhodně bezpečnější a účinnější svěřit tuto než pokusy zadržet pachatele vlastními silami. Tyto služby je možné si nezávazně vyzkoušet na celých 6 měsíců zcela zdarma v projektu OKO1www.hlidanizdarma.cz

Klasické nebo bezdrátové systémy ?

Klasické prvky EZS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a veškeré informace. Oproti tomu bezdrátové systémy mezi sebou komunikují rádiově a snímače jsou napájeny z baterií. Spolehlivost a bezpečnost obou variant závisí na typu výrobku a nelze tvrdit, že například bezdrátové systémy jsou určeny pro nižší rizika. Naopak, poslední modely bezdrátových systémů splňující přísné evropské normy pro EZS jsou na takové kvalitativní úrovni, že za sebou nechávají i řadu klasických systémů.

 

 

 Jaké jsou hlavní přednosti klasických systémů ?

Výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (pokud se nepočítá instalační materiál a práce) a lze většinou kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky systému.

 

Jaké jsou hlavní přednosti bezdrátových systémů ?

Samotná instalace je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá, tedy levná. Výsledný vzhled interiéru není potom ani narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice rychle rozšířitelné a lze je i jednoduše odinstalovat (pokud se třeba stěhujete, nebo si Vaše paní vzpomene, že "v tom rohu musí být nutně polička na květiny"). Samotestující funkce všech součástí systému upozorní na případnou poruchu nebo potřebu výměny baterií.

 

Montáž systému

1/ Nepouštějte se do instalace EZS svépomocí. Kvalitní komponenty systému nejsou ještě zárukou bezproblémové funkce. Správná instalace u systémů EZS je více než kde jinde nutností. Profesionální firmy instalující zabezpečovací systémy vám na požádání zpracují konkrétní nabídku zabezpečení vašeho domu nebo bytu tak, aby bylo dosaženo maximální ochrany při rozumných investicích.

2/ Při profesionální instalaci získáte u řady pojišťoven nárok na významnou slevu z plateb pojistného (např. u pojišťovny Allianz až 30%). Neprofesionálně zajištěný byt vám může přinést i zklamání v podobě krácení pojistného plnění při pojistné události.

3/ Současný daňový systém umožňuje účtovat při montáži EZS zvýhodněnou DPH.

Daňový rozdíl pak většinou u bezdrátových systémů pokryje celé náklady na odbornou montáž.

4/ Řada dodavatelů zabezpečovací techniky poskytuje podstatně prodloužené záruční lhůty pro montážní firmy a tedy i jejich zákazníky.

V JABLOTRON ALARMS toto neřešíme – naše systémy mohou kombinovat oba způsoby.

Klasické drátové prvky EZS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a veškeré informace. Naopak bezdrátové systémy mezi sebou komunikují rádiově a snímače jsou napájeny z baterií. Spolehlivost a bezpečnost obou variant je srovnatelná a bezdrátové systémy splňující přísné evropské normy pro EZS předčí řadu klasických drátových systémů.

Jaké jsou hlavní přednosti klasických systémů?

Drátové výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (prodraží se zde ale instalace kabeláže a zapojení detektorů) a většinou lze kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky systému.

Jaké jsou hlavní přednosti bezdrátových systémů?

Samotná instalace je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá (a tedy levná). Výsledný vzhled interiéru není narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice snadno rozšířitelné o další prvky. Pokud přestěhujete nábytek, lze snadno bezdrátový prvek přemístit na jiné vhodné místo. Dokonce pokud se budete stěhovat, můžete si svůj zabezpečovací systém vzít snadno sebou.

Výběr systému

Při výběru systému je třeba především vycházet z toho, že systém EZS má za úkol chránit váš majetek v řádově vyšších hodnotách. Proto musíte mít jistotu, že se na váš zabezpečovací systém můžete spolehnout. Asi by nikoho nenapadlo kupovat poplachovou ústřednu na tržišti, ale ani nákup v supermarketech není tím nejlepším řešením.

Při poptávce systému EZS se ujistěte, zda je výrobek atestován dle normy ČSN EN 50131-1, která stanovuje základní požadavky na EZS systémy, případně i schválen Českou asociací pojišťoven. Pokud systém používá některá rádiová nebo telekomunikační zařízení, potom musí zároveň splňovat i ČTÚ VO-R/10/06.2009-9. Tato schválení jsou určitou zárukou kvality EZS a výrazně Vám usnadní jednání s pojišťovnami o akceptaci zabezpečení objektu.

Montážní firma by vám měla prokázat, že vlastní koncesní listinu pro montáže EZS, ale i to, že byla dodavatelem nebo přímo výrobcem proškolena na instalaci daného zařízení. Solidní dodavatel s platným certifikátem Jablotronu vám dále poskytne záruku nad rámec zákonné dvouleté lhůty. Přesvědčte se, že dodavatel je seriózní firma s jistou historií, abyste za pár měsíců tuto firmu nehledali marně. Samozřejmostí je i zajištění servisu a případných oprav.

Tipy na závěr

  • Nepouštějte se do instalace EZS svépomocí. Kvalitní komponenty systému nejsou ještě zárukou bezproblémové funkce. Správná instalace je u systémů EZS více než kde jinde nutností. Profesionální firmy instalující zabezpečovací systémy vám na požádání zpracují konkrétní nabídku zabezpečení vašeho domu nebo bytu tak, aby bylo dosaženo maximální ochrany při rozumných investicích.
  • Při profesionální instalaci získáte u řady pojišťoven nárok na významnou slevu z plateb pojistného (např. u pojišťovny Allianz až 30%). Neprofesionálně zajištěný byt vám může přinést i zklamání v podobě krácení pojistného plnění při pojistné události.
  • Současný daňový systém umožňuje účtovat při montáži EZS sníženou DPH. Daňový rozdíl pak většinou u bezdrátových systémů pokryje velkou část nákladů na odbornou montáž.
  • Profesionálním montážním firmám a tedy i jejich zákazníkům poskytujeme podstatně prodloužené záruční lhůty na naše komponenty. Obrátit se s instalací na profesionály se opravdu vyplatí.